ภัยคุกคามและข้อจำกัด Threat

พฤศจิกายน 27, 2007
 • คนต่างจังหวัดยังมีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ทั่วถึง

 • ผู้เรียน, ผู้ปกครอง ไม่มั่นใจในผู้สอนที่หาจากอินเทอร์เน็ต

 • ผู้เรียน, ผู้ปกครอง มีความนิยมไม่เสื่อมคลายต่อที่เรียนพิเศษในท้องถิ่น อาจมีสาเหตุจากชื่อเสียงที่สั่งสมมานาน หรือต้องเรียนพิเศษกับครูที่สอนที่โรงเรียนเพื่อให้รู้ข้อสอบ, ให้ได้คะแนนจิตพิสัย Read the rest of this entry »

Advertisements

โอกาส Opportunity

พฤศจิกายน 27, 2007
 • ตลาดมีคู่แข่งขันน้อย ผู้แข่งขันมีขนาดเล็ก

 • ตลาดมีขนาดปานกลาง แต่ยังสามารถขยายตัวได้อีก

 • ระบบรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของไทย ทำให้มีความต้องการเรียนพิเศษเพิ่มขึ้น Read the rest of this entry »

จุดอ่อน Weakness

พฤศจิกายน 27, 2007
 • ทุนเริ่มต้นกิจการและทุนในการดำเนินการมีน้อย ไม่มีนายทุนใหญ่หนุนหลัง

 • ผู้บริหารเพิ่งเข้ามาในธุรกิจนี้เป็นครั้งแรก ประสบการณ์ยังมีน้อย

 • ผู้บริหารไม่มีความรู้ในเชิงเทคนิค (มีความรู้ในเชิงแนวคิด) Read the rest of this entry »

จุดแข็ง Strength

พฤศจิกายน 27, 2007
 • จุดแข็ง Strength

 • ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่

 • เป็นเว็บไซต์แรกที่นำความคิดใหม่ๆ มาสร้างเว็บไซต์หาผู้เรียนพิเศษผู้สอนพิเศษ Read the rest of this entry »

ค่านิยม

พฤศจิกายน 25, 2007

-มีประโยชน์

-ใช้งานง่าย

-เข้าใจง่าย

-ผู้ใช้ๆแล้วประทับใจ(************สำคัญที่สุด************)

-หลากหลาย

ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ

หมวดหมู่วิชา

พฤศจิกายน 23, 2007

ระดับตำกว่ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรประเทศไทย

หลักสูตรภาษาไทย

วิชา Read the rest of this entry »

ชื่อ web

พฤศจิกายน 22, 2007

ชื่อ web จะเป็นชื่ออะไรดี

ที่คิดไว้คือ

-ชื่อน่าจะเกิดจากคำภาษาอังกฤษ 2 คำ

-ไม่อยากให้เกิน 4 พยางค์ น่าจะ 2 พยางค์

-ชื่อมีความหมาย ใช้ค้นหา  web จาก google ได้

-พิมพ์ง่าย

-สะกดง่ายไม่ผิด

 -น่าจะมีคำว่า tutor

คำที่คิดว่านำมาใช้เช่น Read the rest of this entry »

หมวก 6 ใบ

พฤศจิกายน 22, 2007

หมวก 6 ใบ เป็นเครื่งมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในการคิด

เพราะคนรามักจะคิดแบบสับสนทุกเรื่อง เช่น ข้อเท็จจริง อารมณ์ ความคิดสร้างสรร และอื่นๆ

ในหลายกรณี ถ้าคิดทีละเรื่องจะดีกว่าในหลายกรณี

หมวก 6 ใบ เป็นดังนี้ Read the rest of this entry »

เอกสารโครงการ

พฤศจิกายน 22, 2007

เอกสารโครงการ

ชื่อโครงการอาจจะเขียนไม่เหมือนกันในแต่ละที่นะเพราะยังไม่ลงตัว

จะทำโครงการระยะแรกคือตลาดแรกเปลี่ยนความรู้ก่อน

web ที่ทำจริงในระยะแรกจะมีรายละเอียดน้อยกว่าในโครงการมาก จะทำแต่สิ่งที่สำคัญก่อน

เพราะ ข้อจำกัดด้านเงินทุน  

โครงการหลัก

แนวคิดธุรกิจ

แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์

ความคิดเห็น web สอนพิเศษ

พฤศจิกายน 21, 2007

ตอนนี้ผมจะทำ web ซึ่งเป็นสื่อกลางของผู้สอนและผู้เรียนพิเศษ 

โดยจะไม่เก็บค่านายหน้าเหมือน web อื่นๆ หรือสถาบันอื่นๆ

และเราจะทำให้มีความหลากหลายให้มากที่สุด เช่น วิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยทั้งหมด และอื่นๆ

download รายละเอียดส่วนหนึ่ง

ขอความคิดเห็นด้วยนะครับ