โอกาส Opportunity

  • ตลาดมีคู่แข่งขันน้อย ผู้แข่งขันมีขนาดเล็ก

  • ตลาดมีขนาดปานกลาง แต่ยังสามารถขยายตัวได้อีก

  • ระบบรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของไทย ทำให้มีความต้องการเรียนพิเศษเพิ่มขึ้น

  • ค่านิยมของสังคมไทย ส่งเสริมการเรียนพิเศษ

  • การสอบมีจำนวนมากขึ้น มีความหลากหลายขึ้น เช่น การสอบตรง การสอบภาษาต่างประเทศ

  • เด็กและผู้ใหญ่ไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

  • คนไทยมีน้ำใจ รายรับจากเงินบริจาคน่าจะมีเป็นจำนวนมาก

  • ในต่างจังหวัด ยังมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู่อีกมาก ดังนั้น ยังมีอุปทานของการสอนพิเศษอยู่

  • ในต่างจังหวัด ยังมีเด็กอีกมากที่ต้องการเรียนพิเศษ หรือผู้ปกครองต้องการให้เรียนพิเศษ ดังนั้น ยังมีอุปสงค์ของการสอนพิเศษอยู่

  • ติวเตอร์ในต่างจังหวัดยังมีไม่มาก

มีโอกาสอื่นๆอีกไหม

โอกาสใดที่ต้องมุ่งเน้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: